Voorganger:  Herman Spaargaren| herman.spaargaren@gmail.com
Evangelisch Centrum | Bezoek en Postadres Boelarestraat 52 | 9500 Geraadsbergen
De Levensbron
en Jezus zeide: “wie in mij gelooft gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”
Sinds 1980  komt er in Geraardsbergen elke zondag een groep evangelische christenen samen.   Deze groep is ontstaan na evangelisatie-akties van de Belgische Evangelische Zending (BEZ).   In de loop der jaren kwamen we op diverse locaties samen.   Sinds 1993 kan u ons vinden in de Boelarestraat nr 52, (ingang via de poort van Gold-Gym).
Eredienst  elke zondag van  10.00 - 11.30 uur Samenzang - gebed - aanbidding - prediking na afloop tijd voor ontmoeting koffie/thee Eigen programma voor kinderen tot 12 jaar
Ontdek hier wie we zijn wat we doen wat we geloven
WELKOM op onze webiste
De Bijbel is de bron van het oorspronkelijke christendom. Hij werd geschreven in een andere tijd en een andere cultuur maar blijft toepasbaar op de  samenleving van vandaag. Samen de boodschap van de Bijbel bestuderen is voor ons dan ook van fundamenteel belang. Uit die bijbel komt ook onze geloofsbelijdenis. Niet enkel op zondag, maar ook in de week zijn we bezig met Gods Woord. Momenteel zijn er twee ‘bijbelkringen’, kleine groepen waar we samen de bijbel bestuderen. Elke groep komt een keer per maand samen. Een aantal mensen bezoeken beide kringen. Ook volgen er een aantal mensen de ETS cursus, Evangelische Toerusting School. Hierbij volgt men 2 x per maand een avond les, afwisselend Oud en Nieuw Testament. In 4 jaar zijn alle bijbelboeken behandeld.
home  |    geloven  activiteiten  |  sportquest
Liever zelf thuis op onderzoek gaan? Kijk dan eens op www.ikzoekGod.be Wilt u een bijbel kopen of een goed boek? Ga dan naar www.hetgoedeboek.be
Evangelisch Centrum Boelarestraat 52 | 9500 Geraadsbergen
De Levensbron
Sinds 1980  komt er in Geraardsbergen elke zondag een groep evangelische christenen samen.   Deze groep is ontstaan na evangelisatie-akties van de Belgische Evangelische Zending (BEZ).   In de loop der jaren kwamen we op diverse locaties samen.   Sinds 1993 kan u ons vinden in de Boelarestraat nr 52, (ingang via de poort van Gold-Gym). Niet enkel op zondag, maar ook in de week zijn we bezig met Gods Woord. Momenteel zijn er twee ‘bijbelkringen, kleine groepen waar we samen de bijbel bestuderen. Elke groep komt één keer per maand samen. Sommige mensen bezoeken beide kringen.
Eredienst  elke zondag van  10.00 - 11.30 uur Samenzang - gebed - aanbidding - prediking na afloop tijd voor ontmoeting koffie/thee Eigen programma voor kinderen tot 12 jaar
WELKOM
Voorganger:  Herman Spaargaren| herman.spaargaren@gmail.com