Evangelisch Centrum  “De levensbron”

Welkom

Wij zijn een groep evangelische christenen. Het woord evangelisch is afgeleid

van het Griekse woord dat “goede of blijde boodschap” betekent.

Wat de diverse evangelische christenen samenbindt is in de eerste plaats, dat we gericht zijn op Jezus Christus. We willen een volgeling van Hem zijn.

De Evangelische gemeente is in de Denderstreek ontstaan onder impuls van

de BEZ (Belgische Evangelische Zending) aan het begin van de jaren ‘80. 

(www.b-e-m.org)

Wij geloven dat de bijbel het woord van God is. De Bijbel is de bron van het

oorspronkelijke christendom. Hij werd geschreven in een andere tijd en een

andere cultuur maar blijft toepasbaar op de  samenleving van vandaag. Samen

de boodschap van de Bijbel bestuderen is voor ons dan ook van fundamenteel

belang. Uit die bijbel komt ook onze geloofsbelijdenis.

Wij komen elke zondag samen voor onze “eredienst”, van 10.00 - 11.30 uur

We zingen een aantal liederen,  met begeleiding van diverse instrumenten, 

er is tijd voor gebed en voor aanbidding. Daarna volgt de prediking.

Elke twee weken vieren we ook samen het Heilig Avondmaal.

Voor kinderen tot 12 jaar is er een aangepast programma. Na afloop nemen we

nog tijd voor koffie/thee en een babbeltje.

Bezoek en postadres Boelarestraat 52 ingang via de poort van Ysebaert Gym Geraardsbergen

Zondag 16 september

KINDERDIENST 10.00 uur Spreker Benjamin van den Akker De kinderen mogen zelf de liedjes kiezen
en Jezus zeide: “wie in mij gelooft gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”
Evangelisch Centrum “De Levensbron”

Welkom

Wij zijn een groep evangelische christenen.

Wij geloven dat de bijbel het woord van God is.

Wij komen elke zondag samen voor onze “eredienst”,

van 10.00 - 11.30 uur

Voor kinderen tot 12 jaar is er een aangepast programma.

Na afloop nemen we nog tijd voor koffie/thee

en een babbeltje.

Zondag 16 september

KINDERDIENST 10.00 uur Spreker Benjamin van den Akker De kinderen mogen zelf de liedjes kiezen
Bezoek en postadres Boelarestraat 52 ingang via de poort van Ysebaert Gym Geraardsbergen