Welkom elke zondag van 10.00 - 11.30 uur.
Welkom Wij zijn een groep evangelische christenen. Het woord evangelisch is afgeleid van het Griekse woord dat “goede of blijde boodschap” betekent. Wat de diverse evangelische christenen samenbindt is in de eerste plaats, dat we gericht zijn op Jezus Christus. We willen een volgeling van Hem zijn. De evangelische gemeente in de Denderstreek is ontstaan onder de impuls van de BEZ (Belgische Evangelische Zending) aan het begin van de jaren ‘80. Wij geloven dat de bijbel het woord van God is. De Bijbel is de bron van het oorspronkelijke christendom. Hij werd geschreven in een andere tijd en een andere cultuur, maar blijft toepasbaar op de samenleving van vandaag. Samen de boodschap van de bijbel bestuderen is voor ons dan ook van fundamenteel belang. Uit die bijbel komt ook onze geloofdbelijdenis. Wij komen elke zondag samen voor onze ‘eredienst’, van 10.00 - 11.30 uur. We zingen een aantal liederen, met begeleiding van diverse instrumenten. Er is tijd voor gebed en aanbidding, daarna volgt de prediking. Elke twee weken vieren we ook samen het Heilig Avondmaal. U bent van harte welkom om samen met ons te ontdekken dat de Bijbel nog steeds actueel is en antwoorden biedt. Voor kinderen tot 12 jaar is er een eigen programma en voor baby’s is er een crécheruimte voorzien. Ook de tieners (vanaf12 jaar) hebben elke 2 weken een eigen studieprogramma tijdens de preek. Na afloop nemen we nog tijd voor koffie/thee en een babbeltje.
Evangelisch Centrum De Levensbron Geraardsbergen
INFO ACTIVITEITEN
WELKOM
INZEGENINGSDIENST 1 september geen dienst om 10h00 maar wel in de namiddag om 15h00 INZEGENING oudstenteam en diaken. Na afloop receptie. HARTELIJK WELKOM!
Zondag 8 september doopdienst 10h00- 12h00 Wanneer iemand gelooft en belijdt dat Jezus voor zijn zonden is gestorven, is het een logisch gevolg dat hij/zij zich laat dopen. De dopeling geeft meestal een getuigenis waarin wordt vertelt hoe ze tot het besluit van de doop zijn gekomen. Ook is het mogelijk dat de voorganger enkele vragen stelt.

Welkom

Wij zijn een groep evangelische christenen.

Wij geloven dat de bijbel het woord van God is.

Wij komen elke zondag samen voor onze “eredienst”,

van 10.00 - 11.30 uur

Voor kinderen tot 12 jaar is er een aangepast programma.

Tieners vanaf 12 jaar hebben elke 2 weken een eigen programma.

Na afloop nemen we nog tijd voor koffie/thee

en een babbeltje.

Bijzondere dienst: INZEGENINGSDIENST 1 september geen dienst om 10h00 maar wel in de namiddag om 15h00 INZEGENING oudstenteam en diaken. Na afloop receptie. HARTELIJK WELKOM! ---------------------------------------------------------------------------------------------- DOOPDIENST Zondag 8 september 10h00- 12h00 Wanneer iemand gelooft en belijdt dat Jezus voor zijn zonden is gestorven, is het een logisch gevolg dat hij/zij zich laat dopen. De dopeling geeft meestal een getuigenis waarin wordt vertelt hoe ze tot het besluit van de doop zijn gekomen. Ook is het mogelijk dat de voorganger enkele vragen stelt.
Evangelisch Centrum “De Levensbron”
Bezoek en postadres Boelarestraat 52 ingang via de poort van Ysebaert Gym Geraardsbergen info@levensbron.be