De Levensbron Evangelisch Centrum
OPDRAGEN BABY’S In de Evangelische Kerk kennen we geen kinderdoop. Wel kunnen de ouders ervoor kiezen om hun kindje aan God “op te dragen”. Dit gebeurt dan in een gewone dienst, maar de nadruk zal vooral liggen op het gezin en de opvoeding. De voorganger vraagt aan de ouders of zij bereid zijn hun kind christelijk op te voeden. Maar ook aan de gemeente wordt gevraagd om een voorbeeld te zijn. Daarna zal hij een gebed en een zegen uitspreken over het kind en de ouders en eventueel de andere kinderen van het gezin. Ook oudere kinderen kunnen worden opgedragen. Ook Jezus werd als pasgeboren baby aan God opgedragen in de tempel. evangelie van Lucas / hoofdstuk 2, vers 22
AVONDMAAL - MAALTIJD DES HEREN En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: “Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken”. evangelie van Lucas / hoofdstuk 22, vers 19 Elke 2 weken vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal, of, zoals anderen zeggen, “gebruiken we de maaltijd des Heren”. Iedere gelovige is uitgenodigd hieraan deel te nemen.
GELOVEN… en dan
DOPEN DOOR ONDERDOMPELING Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered… evangelie van Marcus / hoofdstuk 16, vers 16 Wanneer iemand gelooft en belijdt dat Jezus voor zijn zonden is gestorven, is het een logisch gevolg dat hij/zij zich laat dopen. Altijd een bijzonder moment voor de dopeling én de gemeente. De dopeling geeft meestal een getuigenis waarin wordt verteld hoe ze tot het besluit van de doop zijn gekomen. Ook is het mogelijk dat de voorganger enkele vragen stelt. Sommige kerken hebben een ingebouwd doopbad, sommige doen het in een zwembad, weer anderen willen graag in zee worden gedoopt.
DOPEN DOOR ONDERDOMPELING Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered… evangelie van Marcus / hoofdstuk 16, vers 16 Wanneer iemand gelooft en belijdt dat Jezus voor zijn zonden is gestorven, is het een logisch gevolg dat hij/zij zich laat dopen. Een bijzonder moment voor de dopeling én de gemeente. De dopeling geeft meestal een getuigenis waarin wordt verteld hoe ze tot het besluit van de doop zijn gekomen. Ook is het mogelijk dat de voorganger enkele vragen stelt. OPDRAGEN BABY’S In de Evangelische Kerk kennen we geen kinderdoop. Wel kunnen de ouders ervoor kiezen om hun kindje aan God “op te dragen”. Dit gebeurt in een gewone dienst, maar de nadruk zal vooral liggen op het gezin en de opvoeding. De voorganger vraagt aan de ouders of zij bereid zijn hun kind christelijk op te voeden. Maar ook aan de gemeente wordt gevraagt om een voorbeeld te zijn. Daarna zal hij een gebed en een zegen uitspreken over het kind en de ouders en eventueel de andere kinderen van het gezin. Ook oudere kinderen kunnen worden opgedragen. Ook Jezus werd als pasgeboren baby aan God opgedragen in de tempel. evangelie van Lucas / hoofdstuk 2, vers 22 AVONDMAAL - MAALTIJD DES HEREN En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: “Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken”. evangelie van Lucas / hoofdstuk 22, vers 19 Elke 2 weken vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal, of, zoals anderen zeggen, “gebruiken we de maaltijd des Heren”. Iedere gelovige is uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Geloven en dan …
“De Levensbron” evangelisch centrum