Evangelisch Centrum  “De Levensbron”
Wij geloven Apostolische geloofsbelijdenis
Met de christenen van alle plaatsen en alle tijden,  onderschrijven wij de Apostolische Geloofsbelijdenis,  Wij geloven  in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer die ontvangen is van de heilige Geest geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven de derde dag is opgestaan uit de doden die opgestegen is naar de hemel zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader van daar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Wij geloven in de heilige Geest de heilige universele kerk de gemeenschap van de heiligen de vergeving van de zonden de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven.  Apostolische geloofsbelijdenis Uitgebreide geloofsbelijdenis Uitgebreide geloofsbelijdenis
Evangelisch Centrum “De Levensbron” Wij geloven  in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer die ontvangen is van de heilige Geest geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven de derde dag is opgestaan uit de doden die opgestegen is naar de hemel zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader van daar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Wij geloven in de heilige Geest de heilige universele kerk de gemeenschap van de heiligen de vergeving van de zonden de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven.
Apostolische geloofsbelijdenis Met de christenen van alle plaatsen en alle tijden, onderschrijven wij de Apostolische Geloofsbelijdenis,
ONS GELOOF