© De Levensbron                                                                                                                                                           Made by Aki
Bezoek en postadres Boelarestraat 52 ingang via de poort van Ysebaert Gym Geraardsbergen
wij geloven
Apostolische geloofsbelijdenis Met de christenen van alle plaatsen en alle tijden, onderschrijven wij de Apostolische Geloofsbelijdenis, Wij geloven in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer die ontvangen is van de heilige Geest geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven de derde dag is opgestaan uit de doden die opgestegen is naar de hemel zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader van daar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Wij geloven in de heilige Geest de heilige universele kerk de gemeenschap van de heiligen de vergeving van de zonden de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven.
Daarnaast onderschrijven wij, als leden van de Vrije Evangelische Gemeenten, de geloofsbelijdenis die de VEG-kerken aan elkaar verbindt. Klik hier voor de uitgebreide versie Geloofsbelijdeins met tekstverwijzingen  uit de bijbel kan u hier vinden: www.veg.be/geloofsbelijdenis
Made by Aki

© De levensbron

Ik geloof in God de Vader  Schepper, die de schepping draagt  In Zijn Zoon, in Christus Jezus  die, geboren uit een maagd  aan het kruis de wereld redde  onze zonden op zich nam  Opgestaan en opgevaren  troont Hij aan Gods rechterhand
Ik geloof in God de Trooster  gaven van de Hei'lge Geest  die Gods Woord aan ons bevestigd,  gaat en predikt en geneest  Als Hij komt met macht en luister  zal de mensheid voor Hem staan  dan zal elke knie zich buigen,  elke tong belijdt Zijn Naam
Ik Geloof
korte versie van onze Geloofsbelijdenis, in de vorm van een lied
Evangelisch Centrum “De Levensbron” Bezoek en postadres - Boelarestraat 52  / 9500 Geraardsbergen Voorganger Herman Spaargaren herman.spaargaren@gmail.com Iedere zondag dienst van 10.00 - 11.30 uur
Evangelisch Centrum De Levensbron