Evangelisch Centrum  “De levensbron”
Apostolische geloofsbelijdenis
Met de christenen van alle plaatsen en alle tijden,
onderschrijven wij de Apostolische Geloofsbelijdenis,
Wij geloven 
in God, de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer
die ontvangen is van de heilige Geest
geboren uit de maagd Maria
die geleden heeft onder Pontius Pilatus
is gekruisigd, gestorven en begraven
de derde dag is opgestaan uit de doden
die opgestegen is naar de hemel
zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader
van daar zal hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Wij geloven in de heilige Geest
de heilige universele kerk
de gemeenschap van de heiligen
de vergeving van de zonden
de opstanding van het lichaam
en het eeuwig leven.
Onze geloofsbelijdenis
Apostolische geloofsbelijdenis Apostolische geloofsbelijdenis Geloofsbelijdenis met bijbel teksten Geloofsbelijdenis met bijbel teksten Uitgebreide geloofsbelijdenis Uitgebreide geloofsbelijdenis
Evangelisch Centrum “De Levensbron”
Met de christenen van alle plaatsen en alle tijden,
onderschrijven wij de Apostolische Geloofsbelijdenis,
Apostolische geloofsbelijdenis
Wij geloven 
in God, de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer
die ontvangen is van de heilige Geest
geboren uit de maagd Maria
die geleden heeft onder Pontius Pilatus
is gekruisigd, gestorven en begraven
de derde dag is opgestaan uit de doden
die opgestegen is naar de hemel
van daar zal hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Wij geloven in de heilige Geest
de heilige universele kerk
de gemeenschap van de heiligen
de vergeving van de zonden
de opstanding van het lichaam
en het eeuwig leven.